Strona główna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje,
że z dniem 01.04.2020 roku zostanie wyłączona z bieżącej eksploatacji Stacja Ujęcia
i Uzdatniania Wody w Nowym Błonowie, która obecnie zaopatruje w wodę miejscowości: Stare Błonowo, Nowe Błonowo, Nowe Mosty, Nogat i Wydrzno.
Jej zadania przejmie SUW w Łasinie.

 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, iż od dnia 14.03.2020 r. do odwołania 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. będzie zamknięty dla interesantów.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN 


 W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, iż od dnia 25.03.2020 r. do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalneych (PSZOK) będzie nieczynny.


Informujemy, że wpłaty za gospodarowanie odpadami należy przekazywać

na indywidualne konto do Urzędu Miasta i Gminy Łasin.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. nie przyjmuje w/w opłat.  


 

OGŁOSZENIE DOT. OBNIŻKI CZYNSZU

 


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo

 


 

ZGK LOGO

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Z dniem 31 grudnia 2018 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr XLII/289/2018 z dnia 29.05.2018 r.

w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez likwidację powstała spółka 

prawa handlowego pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmuje należności i zobowiązania

zlikwidowanego zakładu budżetowego.


Do głównych zadań spółki należy zaspokajanie potrzeb ludności, a w szczególności:

• produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych;

• eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków;

• administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami;

• dokonywanie remontów budynków;

• wywóz nieczystości płynnych;

• utrzymanie szaletu miejskiego w Łasinie;

• zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie;

• uczestnictwo w akcji zimowej.


 

 Znalezione obrazy dla zapytania bip ikona BIULETYN INFOMACJI PUBLICZNEJ