Strona główna

 

UWAGA !

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. uprzejmie informuje
 wszystkich P.T. Odbiorców wody, że w związku z pracami
modernizacyjnymi stacji wodociągowej w Łasinie
w dniu 9.12.br. od godz. 22:00 - 2:00 wystąpi spadek ciśnienia wody
aż do całkowietgo zaniku dla odbiorców zaopatrywanych w wodę z stacji w Łasinie.
 
W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownych zapasów wody.
Jednocześnie informujemy, że podane godziny mogą ulec zmianie
w zależności od postępu prac.
 
Wszystkich P.T. Odbiorców za zaistniałe niedogodności PRZEPRASZAMY.

 

ZGK LOGO

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Z dniem 31 grudnia 2018 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr XLII/289/2018 z dnia 29.05.2018 r.

w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez likwidację powstała spółka 

prawa handlowego pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmuje należności i zobowiązania

zlikwidowanego zakładu budżetowego.


Do głównych zadań spółki należy zaspokajanie potrzeb ludności, a w szczególności:

• produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych;

• eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków;

• administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami;

• dokonywanie remontów budynków;

• wywóz nieczystości płynnych;

• utrzymanie szaletu miejskiego w Łasinie;

• zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie;

• uczestnictwo w akcji zimowej.


 

 Znalezione obrazy dla zapytania bip ikona BIULETYN INFOMACJI PUBLICZNEJ