Strona główna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

"Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin"

Przechwytywanie


  

prow

ue

 

      

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Zawdzie” mająca na celu poprawę małej infrastruktury wodno-ściekowej poza obszarem aglomeracji Łasin, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Zawdzie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje, iż termin zakończenia prac na stacji wodociągowej w Zawdzie planowany jest na 30.09.2021 r. 

Doprowadzenie wody do odpowiedniej jakości nastąpi po zakończeniu prac oraz wpracowaniu złoża filtracyjnego, które nastąpi najpóźniej do końca bieżącego roku.

Informacja - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


 

Informujemy, iż w miejscowościach: Zawda, Zawdzka Wola, Huta Strzelce, Święte, Kozłowo, Szynwałd, Krzywka, Biskupiczki, Nowe Jankowice, Wydrzno może nastąpić pogorszenie jakości wody w związku z prowadzonymi pracami na Stacji Uzdatniania Wody w Zawdzie.

Poniżej aktualne sprawozdania z badań wody:

Sprawozdanie z badań wody nr 18675/ZL/20

Sprawozdanie z badań wody nr 18676/ZL/20


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Łasin za rok 2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin za rok 2020


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje, że posiada

do wydzierżawienia pod działalność handlowo - usługową 

lokal magazynowy o powierzchni 22,67 mi plac manewrowy o powierzchni 730 m2  

po byłym punkcie skupu surowców wtórnych 

zlokalizowany w Łasinie przy ul. Młyńskiej 82 (przy Przepompowni Ścieków PS-3). 

Szczegółowe informacje w siedzibie zakładu:

ul. Grudziądzka 11, pok. nr 5 lub tel. (56) 45 12 405 i 601 97 74 58.

 


 
 
 

 
 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie
z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), środki zapobiegania takie jak: maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa,
powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
 
 
 
  

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo

 


 

ZGK LOGO

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Z dniem 31 grudnia 2018 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr XLII/289/2018 z dnia 29.05.2018 r.

w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez likwidację powstała spółka 

prawa handlowego pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmuje należności i zobowiązania

zlikwidowanego zakładu budżetowego.


Do głównych zadań spółki należy zaspokajanie potrzeb ludności, a w szczególności:

• produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych;

• eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków;

• administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami;

• dokonywanie remontów budynków;

• wywóz nieczystości płynnych;

• utrzymanie szaletu miejskiego w Łasinie;

• zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie;

• uczestnictwo w akcji zimowej.


 

 Znalezione obrazy dla zapytania bip ikona BIULETYN INFOMACJI PUBLICZNEJ