Strona główna

 

Harmonogram odbioru odpadów 2019 r.

- Odpady segregowane
- Odpady niesegregowane

 

pdfZmiana godzin, w których należy zgłaszać awarie.Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie jest samorządowym zakładem budżetowym. Jego zadaniem jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności, a w szczególności:
• produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych;
• eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków;
• administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami;
• dokonywanie remontów budynków;
• wywóz nieczystości płynnych;
• utrzymanie szaletu miejskiego w Łasinie;
• zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie;
• uczestnictwo w akcji zimowej.
          Zakład jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Łasin. Uzyskuje przychody z działalności własnej i zadań zleconych przez Zarząd Miasta i Gminy Łasin, zgodnie z działalnością statutową.


 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie informuje, iż od dnia 01.08.2016 roku ponownie administruje Cmentarzem Komunalnym w Łasinie. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 56 451 24 10 oraz w zakładce “Cmentarz Komunalny” gdzie znajduje się aplikacja GROBONET - internetowa wyszukiwarka grobów i osób pochowanych. To niezwykle praktyczne narzędzie, umożliwiające wyszukanie miejsca pochowania osoby zmarłej z poziomu przeglądarki internetowej. Pozwala ona dokładnie i jednoznacznie określić położenie grobu na cmentarzu, co wraz z mapą dojścia znacznie ułatwia jego odnalezienie.


 Harmonogram odbioru odpadów 2018 r.

pdf Odpady segregowane
pdf 
Odpady niesegregowane