Strona główna

 
Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. kasa jest czynna
w godzinach: od  08:00 do 14:00.
Prosimy wchodzić pojedynczo oraz zachować wszelkie środki ostrożności.
 

 
 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie
z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), środki zapobiegania takie jak: maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa,
powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
 
 
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje,
że z dniem 01.04.2020 roku zostanie wyłączona z bieżącej eksploatacji Stacja Ujęcia
i Uzdatniania Wody w Nowym Błonowie, która obecnie zaopatruje w wodę miejscowości: Stare Błonowo, Nowe Błonowo, Nowe Mosty, Nogat i Wydrzno.
Jej zadania przejmie SUW w Łasinie.
 
 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo

 


 

ZGK LOGO

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Z dniem 31 grudnia 2018 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr XLII/289/2018 z dnia 29.05.2018 r.

w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez likwidację powstała spółka 

prawa handlowego pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". 

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmuje należności i zobowiązania

zlikwidowanego zakładu budżetowego.


Do głównych zadań spółki należy zaspokajanie potrzeb ludności, a w szczególności:

• produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych;

• eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków;

• administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami;

• dokonywanie remontów budynków;

• wywóz nieczystości płynnych;

• utrzymanie szaletu miejskiego w Łasinie;

• zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie;

• uczestnictwo w akcji zimowej.


 

 Znalezione obrazy dla zapytania bip ikona BIULETYN INFOMACJI PUBLICZNEJ