Strona główna

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

      Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie jest samorządowy zakładem budżetowym. Jego zadaniem jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności a w szczególności:
• produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych;
• eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków;
• administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami;
• dokonywanie remontów budynków;
• wywóz nieczystości płynnych;
• utrzymanie szaletu miejskiego w Łasinie;
• zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie;
• uczestnictwo w akcji zimowej.
          Zakład jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Łasin. Uzyskuje przychody z działalności własnej i zadań zleconych przez Zarząd Miasta i Gminy Łasin, zgodnie z działalnością statutową.


Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie informuje, iż od dnia 01.08.2016 roku ponownie administruje Cmentarzem Komunalnym w Łasinie. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 56 451 24 10 oraz w zakładce “Cmentarz Komunalny” gdzie znajduje się aplikacja GROBONET - internetowa wyszukiwarka grobów i osób pochowanych. To niezwykle praktyczne narzędzie, umożliwiające wyszukanie miejsca pochowania osoby zmarłej z poziomu przeglądarki internetowej. Pozwala ona dokładnie i jednoznacznie określić położenie grobu na cmentarzu, co wraz z mapą dojścia znacznie ułatwia jego odnalezienie.


pdf Zmiana numerów telefonów na które należy zgłaszać awarie


Harmonogram odbioru odpadów 2017 r.

pdf Odpady segregowane
pdf 
Odpady niesegregowane