Sprawozdania z badań wody

 
Sprawozdania z badania wody.
Sprawozdanie z badań wody nr 11461 ZL 18 w ramach monitoringu kontrolnego z 31.08.2018 r
Sprawozdanie z badań wody nr 11462 ZL 18 w ramach monitoringu kontrolnego z 31.08.2018 r
Sprawozdanie z badań wody nr 11463 ZL 18 w ramach monitoringu kontrolnego z 31.08.2018 r
Sprawozdanie z badań wody nr 11464 ZL 18 w ramach monitoringu kontrolnego z 31.08.2018 r

 

Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody do spożycia - wodociąg publiczny Łasin - 11-2018
pdfJakość wody do spożycia - wodociąg publiczny Zawda - 11-2018
pdfJakość wody do spożycia - wodociąg publiczny Nowe Błonowo - 11.2018

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Zawda (Dodano: 2018-07-04)

pdf
Jakość wody do spożycia wodociąg publiczny Nowe Błonowo

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 8273/ZL/18 w ramach monitoringu kontrolnego z 25.06.2018 (Dodano: 2018-07-04)

pdfSprawozdanie z badań wody nr 8272/ZL/18 w ramach monitoringu kontrolnego z 25.06.2018  (Dodano: 2018-07-04)

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 2542/ZL/17) w ramach monitoringu przeglądowego z 19.02.2018 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 2543/ZL/17) w ramach monitoringu przeglądowego z 19.02.2018 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 2375/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 19.02.2018 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 2376/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 19.02.2018 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 2377/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 19.02.2018 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 2378/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 19.02.2018 r.

 


Ocena jakości wody w zakresie dotyczącym substancji promieniotwórczych przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Nowe Błonowo w ramach nadzoru sanitarnego

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Łasin w ramach nadzoru sanitarnego

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Zawda w ramach nadzoru sanitarnego

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Nowe Błonowo w ramach nadzoru sanitarnego

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Łasin w ramach nadzoru sanitarnego

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Zawda w ramach nadzoru sanitarnego

 


Sprawozdania z badania wody.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 13483/ZL/17) w ramach monitoringu przeglądowego z 28.11.2017 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 13478/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 28.11.2017 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 13479/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 28.11.2017 r.

pdf Sprawozdanie z badań wody nr 13480/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 28.11.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 13481/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 28.11.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 13482/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 28.11.2017 r.

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 10342/ZL/17) z 05.10.2017 r. - Łasin

pdfSprawozdanie z badań wody nr 10343/ZL/17) z 05.10.2017 r. - Nowe Błonowo

pdfSprawozdanie z badań wody nr 10344/ZL/17) z 05.10.2017 r. - Zawda

 


 Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 6308/ZL/17) w ramach monitoringu przeglądowego z 23.06.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 6309/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 23.06.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 6310/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 23.06.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 6311/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 23.06.2017 r.

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 4965/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 16.05.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 4966/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 16.05.2017 r.

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Nowe Błonowo w ramach nadzoru sanitarnego

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Łasin w ramach nadzoru sanitarnego

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 3920/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 25.04.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 3921/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 25.04.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 3922/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 25.04.2017 r.

pdfSprawozdanie z badań wody nr 3923/ZL/17) w ramach monitoringu kontrolnego z 25.04.2017 r.

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Nowe Błonowo, Zawda w ramach nadzoru sanitarnego

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Zawda w ramach nadzoru sanitarnego

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody do spożycia wodociąg publiczny Łasin, Nowe Błonowo w ramach nadzoru sanitarnego

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin, Zawda, Nowe Błonowo

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfBadania wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego-lipiec 2016

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin
pdfJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin
pdfJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda

 


Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin, Zawda i Nowe Błonowo

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdania z badań w ramach monitoringu kontrolnego marzec 2016

 


 Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfOcena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2015
pdfOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Łasin
pdfOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Nowe Błonowo
pdfOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Zawda

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdanie z badań w dniu 29.12.2015 r. – monitoring kontrolny wodociąg Łasin punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody Łasin
pdfSprawozdanie z badań w dniu 29.12.2015 r. – monitoring kontrolny wodociąg Zawda punkt poboru Szynwałd
pdfSprawozdanie z badań w dniu 29.12.2015 r. – monitoring kontrolny wodociąg N.Błonowo punkt poboru Wydrzno
pdfSprawozdanie z badań w dniu 29.12.2015 r. – monitoring kontrolny wodociąg N.Błonowo punkt poboru Nowe Mosty
pdfSprawozdanie z badań w dniu 29.12.2015 r. – monitoring kontrolny wodociąg N.Błonowo

 


Sprawozdania z badania wody.

pdfSprawozdanie - Łasin
pdfSprawozdanie - Przesławice

 


Informacja - Sprawozdanie za okres pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.

pdfInformacja - Sprawozdanie

 


Stan sieci wodociągowych - pobór wody w hydrantach.

pdfStan sieci wodociągowych

 


 Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

pdfOcena jakości wody Łasin
pdfOcena jakości wody Nowe Błonowo
pdfOcena jakości wody Zawda