Przetargi 2019

"Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin"
 
 
 

Wyjaśnienie I

Zmiana SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zmieniony przedmiar robót PDF

Zmieniony przedmiar robót ATH

Rysunki uzupełniające

Projekt budowlany - poprawiony

Sprawozdanie z badań

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 

Zmiana SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 - Wykaz robót

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik 1 do umowy - KARTA GWARANCJI

Załącznik nr 10:

Przedmiar robót PDF

Przedmiar robót ATH

Projekt budowlany - opis techniczny

Specyfikacja techniczna

Rysunki


"Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin"
 
 

Rysunek nr 7 - poprawiony

Rysunek nr 11 - poprawiony

Przedmiar robót ATH - poprawiony

Przedmiar robót ATH - poprawiony II

Przedmiar robót ATH - poprawiony III

Przedmiar robót PDF - poprawiony

Przedmiar robót PDF - poprawiony II

Przedmiar robót PDF - poprawiony III

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ II

Zmiana SIWZ III

Wyjaśnienie IV SIWZ

Wyjaśnienie V SIWZ

Wyjaśnienie VI SIWZ


Wyjaśnienie I SIWZ

Wyjaśnienie II SIWZ

Wyjaśnienie III SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ

Zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


OGŁOSZENIE


"Dostawy miału węglowego i węgla kamiennego ekogroszek"
"Przebudowa Miejskiej Stacji Wodociągowej w Łasinie"
 
 

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 - Wykaz robót

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Zał. 1 do umowy - KARTA GWARANCJI

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 - Rysunki

 

 

"Dostawa energii elektrycznej w okresie
od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."

Zestawienie otwartych ofert.

 

 


 

"Przebudowa Miejskiej Stacji Wodociągowej w Łasinie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zestawienie otwartych ofert

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 - Wykaz robót

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Zał. 1 do umowy - KARTA GWARANCJI

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 - Rysunki

 

WYJAŚNIENIE I Z DNIA 28.03.2019 R.

                                                                                                                                                                                         

 

2019.02.15. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu - więcej w załączniku PDF