Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny :

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin  

 


ROK 2020 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda na terenie gminy Łasin

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin


 

Komunikat nr 1 dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Łasin

Komunikat nr 2 dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Łasin


 

Ocena jakości wody przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny :

Ocena nr 1 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda na terenie gminy Łasin

Ocena nr 2 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo na terenie gminy Łasin

Ocena nr 3 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin

 


 

Ocena nr 52 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo na terenie gminy Łasin

Ocena nr 53 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda na terenie gminy Łasin

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin za rok 2018

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo, gm. Łasin za rok 2018

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda, gm. Łasin za rok 2018