Usługi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

świadczy usługi w zakresie:

  
1. Budowy przyłączy wodociągowych
2. Budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
3. Udrażniania kanalizacji sanitarnej
4. Wywozu nieczystości płynnych i gnojowicy
5. Utrzymania zieleni
6. Robót brukarskich
7. Robót ziemnych (koparko - ładowarka)
8. Transportu (ciągnik + przyczepa)
9. Blacharsko - dekarskim (rynny, rury spustowe, opierzenia itp.)
10. Utrzymania cmentarza komunalnego:
- formowanie mogiły ziemnej,
- mycie i czyszczenie nagrobków,
- wykonanie nawierzchni żwirowych lub utwardzonych przy nagrobkach.
11. Sprzedaż żwiru i piasku.